Blogging i samfunnsfag – en relansering

I år som i fjor underviser jeg  en klasse i samfunnsfag på vg1.  Jeg har også startet opp med blogging i denne klassen. Sist skoleår ble det ikke til at elevene fikk mappvurdering, slik jeg hadde tenkt, og vi fikk heller ikke utnyttet potensialet i dette mediumet. Her kan du leste intensjonen bak blogging i samfunnsfag og mine tanker rundt dette. Årets mål er derfor en mer aktiv bruk av bloggene gjennom regelmessige oppdrag fra meg. Det kan være store og små oppdrag hvor de skal skrive noen ord om et tema, reflektere over en problemstilling eller rett og slett kommentere en nyhetssak. Første oppdraget de fikk var å opprette en blogg i wordpress og finne en funksjonell layout. Det ble noe felles gjennomgang og individuell oppfølging for at alle skulle komme i gang. Temaet for det første innlegget er følgende:

«Det er typisk norsk å være god» er et kjent utsagn fra Gro Harlem Brundtland. Er du enig i dette? Trekk  linjer fra dette utsagnet til tematikken rundt Hanne Skartveits kommentar «Det tause opprøret» og påfølgende debatt om «Generasjon prestasjon» Skriv noen linjer hvor du reflekterer over å det være norsk ungdom i dag.

 

Jeg gleder meg til å lese bloggene, de første innleggene har allerede kommet inn. Jeg holder dere oppdatert!

 

Blogging i timen – En del av læreplanen i samfunnsfag!

                 Blogg ordsky om blogging

 En helt vanlig dag 

Klokken er 09:50 en helt ordinær tirsdag i januar. Det er ti minutters pause, men svært mange av elevene sitter på plassen sin og fikler med mobilen eller surfer på pcen. Dette er de digitalt innfødte, iGenerasjonen, som skal sørge for at verden fortsatt er en bra plass å være for de som kommer etter. Mye har skjedd i samfunnet på kort tid: Internett, nettbrett, smarttelefoner og sosiale medier er en naturlig del av hverdagen til de aller fleste. Digital kompetanse har vært en gjennomgående grunnleggende ferdighet i skolen siden Kunnskapsløftet kom i 2006. Lite har skjedd på åtte år: Bruk av pc i undervisningen er fortsatt begrenset. Elever mangler digital dannelse  og har (til tross for pc-ordningen i skolen og tilgangen til digitale enheter hjemme) ikke særlig bedre kunnskaper og ferdigheter enn jevnaldrende i 2006. Hvorfor er det slik?

 «Utforskeren»

Ressursene utnyttes ikke godt nok og elevene er stort sett konsumenter framfor skapere. Kompetansen blant lærere er varierende. Læreplanene og de gjennomgående fagene i skolen er for tradisjonelle. Et lite lyspunkt er faktisk at det gjennomgående faget «samfunnsfag» i år har fått revidert læreplan. Nytt av året er blant annet et eget hovedområde som heter «Utforskeren» som skal kombineres med de andre hovedområdene og kompetansemålene i faget. I samfunnsfag for videregående opplæring er det blant annet et eget mål om å «drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsforum og vurdere egne oppfatninger i lys av andres innlegg» Dette er jo virkelig en anledning til at man kan få elevene til å utvikle og produsere framfor å konsumere. Jeg tenker ikke på å skrive innlegg i nettaviser, men selvsagt blogging. Endelig er det godt forankret i læreplanen at man kan tillate seg å gjør noe litt «utenom det vanlige». Så får vi se hvordan dette blir mottatt i klasse 1STH.                                                                   

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene i samfunnsfag er å uttrykke seg muntlig, å kunne skrive, å kunne regne, samt å utvikle digitale ferdigheter. «Å kunne skrive i samfunnsfag innebærer blant annet å kunne uttrykke, begrunne og argumentere for standpunkt, og formidle og dele kunnskap skriftlig.. Evne til å vurdere og å gjennomarbeide egne tekster er også en del av ferdighetene.  Utvikling av skriveferdighetene i samfunnsfag innebærer gradvis oppøving, fra å formulere enkle faktasetninger… til å kunne formulere problemstillinger og strukturere drøftende tekst med bruk av kildehenvisninger..» (udir.no/SAF1-03). Dette bør jo prøves ut gjennom blogging!

Klar-ferdig-blogg!    

Klokken er 10:00 og i undervisningsrom D333 sitter altså tredve sekstenåringer med hver sin bærebare pc. Ukeplan og halvårsplan ligger tilgjengelig på It’s learning. Det er likevel ganske vanlig at en eller annen spør – ka ska vi gjør i dag idet jeg kommer inn i rommet. – Du har vel sett ukeplanen?, svarer jeg. Tema for denne uken er arbeid og næringsliv, men akkurat denne timen skal vi faktisk opprette en blogg… . Hæ? Får jeg tilbake.  Koffor d?  – Fordi det er gøy (og faktisk en del av læreplanen), svarer jeg. 

Det skal nevnes at jeg har brukt blogging i undervisning flere ganger tidligere, da gjerne i mediefag, med varierende hell.  Det er altså første gang jeg prøver blogging i samfunnsfag. Vi har kun 45 min. til rådighet denne timen. Så den primære oppgaven består i å opprette en egen fagblogg, finne en passende tittel og jobbe litt med design/layout. Alle skal skrive noen få ord om seg selv.  De som allerede har en blogg kan bruke denne, men må da legge til en kategori eller meny hvor de kan legge ut faglig relevante innlegg. Jeg anbefaler likevel at de oppretter en egen skolefaglig blogg hvor de kan legge til kategorier for de ulike fagene sine. På den måten kan bloggen være et gjennomgående sted for læring i flere fag, samt at flere lærere kan bruke den til oppgaver og vurdering. Jeg anbefaler elevene å bruke wordpress.org til å opprette bloggen, men andre sider er også lov.

Jeg minner elevene om at  hensikten er å «drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsforum og vurdere egne oppfatninger i lys av andres innlegg». Dette kan de gjøre så mye eller lite som de selv vil på fritiden, men jeg kommer til å gi de spesifikke oppgaver eller tema som de skal blogge om i tiden fremover, i tillegg til at de skal lese hverandres blogger. Et greit mål kan være å oppdatere bloggen en gang pr. uke. Så får vi se hvordan dette utvikler seg. Klar-ferdig-blogg!

Om ikke så lenge skal jeg komme tilbake med en oppdatering, og jeg vil se nærmere på hvordan blogg kan brukes som vurdering.