Digital ledelse på dagsorden

Ordsky med master

Det er på tide å sette mer fokus på digital ledelse, en ledelsesdisiplin som er en konsekvens av teknologisk utvikling i arbeidsliv og samfunnet for øvrig. Digital ledelse? Nei, det er ikke snakk om ledelse via videokonferanser eller bruk av digitale hjelpemidler. Det handler om å lede en virksomhet hvor det pågår små og store digitaliseringsprosesser. Det gjelder altså stort sett alle virksomheter i offentlig  sektor. Jeg er opptatt av at vi skal utnytte og utvikle den teknologien vi har tilgjengelig, og bevisstgjøring rundt betydningen av ledelse er en viktig start. Jeg har nettopp levert en master i public administration hvor jeg har gått i dybden på dette. I den anledning har jeg også publisert en kronikk i Kommunal Rapport 08.04 hvor jeg trekker ut noen generelle tanker og konklusjoner. Kom gjerne med innspill på forhold som angår tema. Selve masteravhandlingen vil jeg også kunne publisere her på bloggen etter hvert.