Ja til mer Facebook i timen!

Facebook er fortsatt verdens mest populære sosiale medium, og til tross for fjorårets spådommer er  dette noe ungdom (såvel som voksne) bruker daglig. Mange lærere, inkludert meg selv, har egne grupper på FB der de gir beskjeder og informasjon til elevene. Jeg har tidligere skrevet om hvordan man kan bruke Facebook ut over dette, blant annet som «nettavis» for kontinuerlig publisering av nyhetsnotiser, og deling/meningsutveksling om fagrelaterte emner og lenker.

Denne uken ville jeg prøve ut hvordan Facebook egner seg til repetisjon av fagstoff. Jeg forberedte ti spørsmål fra de aktuelle kapitlene i samfunnsfag, for å publisere ett til to av gangen i FB-gruppen vår. Elevene ble delt inn i grupper på fire elever, hvor det eneste hjelpemiddelet var én pc eller mobil pr. gruppe. Straks jeg publiserte spørsmålet i feeden på FB-gruppen gjaldt det å være først ut med å skrive riktig svar i kommentarfeltet. De hadde også mulighet til å søke opp riktig  svar, men med én pc/mobil tilgjengelig kunne de risikere at en annen gruppe publiserte før dem. Her gjalt det å tenke sammen..  Elevene virket svært skjerpet der de ventet på at neste spørsmål skulle dukke opp i feeden..  For å gjøre det ekstra spennede la jeg inn noen andre kommentarer også. Elevene uttrykte at dette var en artig og uhøytidelig måte å holde quiz på. Jeg mener det er et godt alternativ til Kahoot, som de har hatt litt mye av i flere fag. Budskapet er derfor: Ja til mer Facebook i timen!

Prøv det ut du også! Jeg vil gjerne ha tips til flere måter jeg kan bruke FB og andre sosiale medier i skolen.

Her ser vi vinneren på dette spørsmålet (riktig svar først, innlegget øverst er redigert og det vises jo lett)

Her ser vi vinneren på dette spørsmålet (rød ring) Innlegget øverst er redigert og det vises jo lett 🙂 (Ang. bruk av små bokstaver så er dette fort gjort når man har tidspress..jeg var derfor ikke så streng med det)

Nok et spørmål. Litt vanskeligere og mer fram og tilbake denne gangen...

Nok et spørmål. Litt vanskeligere og mer fram og tilbake denne gangen…

Gratis bruk av film i undervisningen

Kino Rome cinema

Jeg benytter meg stadig av film i undervisningsøyemed. Det vil seg være filmklipp, dokumentarer, serier eller fiksjonsfilmer. Dette er for så vidt ikke noe nytt og innovativt, men i den digitale tidsalderen er det svært mye enklere å finne samt å vise filmer. Jeg har nesten sluttet med bruk av DVDer (eller tidligere VHS-kasetter!) og finner det meste på nett. Nrk.no  er helt utmerket!  Her ligger gjerne dokumentarer og et flust av serier tilgjengelig i inntil 2 år etter første publisering. I tillegg er det en del materiale i form av småklipp på nrk.no/skole som er linket til tema eller faglige kompetansemål. Nasjonal digital læringsarena (NDLA.no) har også en god og voksende samling av korte og lange filmer. Har du ikke vært innom der, bør du ta en titt. Her ligger både fiksjonsfilmer og dokumentarer med et stort faglig spennvidde. Pulp fiction, Kongens tale, Hobbiten, 12 years a slave, Kampen om tungtvannet, for å nevne noen. Her trenger man ikke å tenke på rettighetsklarering eller prakkes med dvd/blue ray-plater og avspiller.

Bruker du noen andre gratis filmressurser på nett, så legg igjen et tips i kommentarfeltet.

Snurr film!

 

 

Blogging i samfunnsfag – en relansering

I år som i fjor underviser jeg  en klasse i samfunnsfag på vg1.  Jeg har også startet opp med blogging i denne klassen. Sist skoleår ble det ikke til at elevene fikk mappvurdering, slik jeg hadde tenkt, og vi fikk heller ikke utnyttet potensialet i dette mediumet. Her kan du leste intensjonen bak blogging i samfunnsfag og mine tanker rundt dette. Årets mål er derfor en mer aktiv bruk av bloggene gjennom regelmessige oppdrag fra meg. Det kan være store og små oppdrag hvor de skal skrive noen ord om et tema, reflektere over en problemstilling eller rett og slett kommentere en nyhetssak. Første oppdraget de fikk var å opprette en blogg i wordpress og finne en funksjonell layout. Det ble noe felles gjennomgang og individuell oppfølging for at alle skulle komme i gang. Temaet for det første innlegget er følgende:

«Det er typisk norsk å være god» er et kjent utsagn fra Gro Harlem Brundtland. Er du enig i dette? Trekk  linjer fra dette utsagnet til tematikken rundt Hanne Skartveits kommentar «Det tause opprøret» og påfølgende debatt om «Generasjon prestasjon» Skriv noen linjer hvor du reflekterer over å det være norsk ungdom i dag.

 

Jeg gleder meg til å lese bloggene, de første innleggene har allerede kommet inn. Jeg holder dere oppdatert!

 

De nye portvaktene

I boken «Mediemøter» (2008, lærebok for faget medie- og informasjonskunnskap) diskuteres det hvorvidt «Internett og nye medier» fører til at portvaktene forsvinner. Med portvakter menes gjerne desken, redaktører, journalister og andre som bestemmer hvilke nyheter og saker som kommer ut til offentligheten. Portvaktene prioriterer stoff av ulike hensyn: plassmangel, tidsfrister, tema, sensasjon, interesse og salgbarhet. Det kan altså være vanskelig å slippe igjennom nåløyet til de mer tradisjonelle mediene.

Internett og sosiale medier er nok ikke så frie som man skal ha det til. Det er godt kjent at de store selskapene som for eksempel Google og Facebook bruker algoritmer for å kartlegge folks atferd på nettet. Således kan de spesialtilpasse sine tjenester til brukeren basert på tidligere søk. Det vil seg være tema du søker på, hvilke kilder du bruker, hvor du befinner deg (basert på ip-adresse) og hvilken enhet som brukes (ipad, mobil, PC, Mac). Ta for eksempel en enkel test hvor du og en venn åpner Google og søker på «Tolga». Sjekk om dere får opp de samme kildene eller ikke, og eventuelt om det er noen forskjeller i hvor de er rangert på trefflisten deres. Jeg gjorde det samme med min sønn, hvor jeg fikk kommunens hjemmeside som første treff og min sønn fikk Wikipedia på topplassering. Google vet da altså hvilke kilder vi bruker hyppigst når vi skal finne ut noe, og kanskje at jeg generelt er ganske interessert i norske kommuner.  I tillegg fikk jeg et treff på lista min som ikke sønnen min fikk; på femte plass dukkert nemlig Tolga Sparebank sine hjemmesider opp. Jeg har i det siste vurdert å skifte bank, og derfor søkt litt rundt på ulike banker og rentebetingelser. Der er nok årsaken til mitt treff.

Ved hjelp av algoritmer gjør Google og andre aktører seg til portvakter av internett som medium. Alt kan skreddersyes og tilpasses den enkelte brukeren. Det er bare et spørsmål om tid før norske nettaviser tilpasser utforming og prioriterer saker for den enkelte bruker. Bokhandlere og klesbutikker på nett er allerede godt i gang. Er dette greit eller ikke? Hva går vi eventuelt glipp av? Legg gjerne igjen et innspill i kommentarfeltet litt lenger nede.

Se denne videoen med den amerikanske «internettaktivisten»  Eli Pariser:

 

Jeg anbefaler alle som underviser i vgs til å la elevene gå nærmere inn på dette temaet gjennom å bruke NDLAs sin fagressurs. Siden er laget for medie-og informasjonskunnskap, men vil være relevant for alle fag der kildekritikk og digital kompetanse er et mål: http://ndla.no/nb/node/107782

 

 

Blogging i timen – En del av læreplanen i samfunnsfag!

                 Blogg ordsky om blogging

 En helt vanlig dag 

Klokken er 09:50 en helt ordinær tirsdag i januar. Det er ti minutters pause, men svært mange av elevene sitter på plassen sin og fikler med mobilen eller surfer på pcen. Dette er de digitalt innfødte, iGenerasjonen, som skal sørge for at verden fortsatt er en bra plass å være for de som kommer etter. Mye har skjedd i samfunnet på kort tid: Internett, nettbrett, smarttelefoner og sosiale medier er en naturlig del av hverdagen til de aller fleste. Digital kompetanse har vært en gjennomgående grunnleggende ferdighet i skolen siden Kunnskapsløftet kom i 2006. Lite har skjedd på åtte år: Bruk av pc i undervisningen er fortsatt begrenset. Elever mangler digital dannelse  og har (til tross for pc-ordningen i skolen og tilgangen til digitale enheter hjemme) ikke særlig bedre kunnskaper og ferdigheter enn jevnaldrende i 2006. Hvorfor er det slik?

 «Utforskeren»

Ressursene utnyttes ikke godt nok og elevene er stort sett konsumenter framfor skapere. Kompetansen blant lærere er varierende. Læreplanene og de gjennomgående fagene i skolen er for tradisjonelle. Et lite lyspunkt er faktisk at det gjennomgående faget «samfunnsfag» i år har fått revidert læreplan. Nytt av året er blant annet et eget hovedområde som heter «Utforskeren» som skal kombineres med de andre hovedområdene og kompetansemålene i faget. I samfunnsfag for videregående opplæring er det blant annet et eget mål om å «drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsforum og vurdere egne oppfatninger i lys av andres innlegg» Dette er jo virkelig en anledning til at man kan få elevene til å utvikle og produsere framfor å konsumere. Jeg tenker ikke på å skrive innlegg i nettaviser, men selvsagt blogging. Endelig er det godt forankret i læreplanen at man kan tillate seg å gjør noe litt «utenom det vanlige». Så får vi se hvordan dette blir mottatt i klasse 1STH.                                                                   

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene i samfunnsfag er å uttrykke seg muntlig, å kunne skrive, å kunne regne, samt å utvikle digitale ferdigheter. «Å kunne skrive i samfunnsfag innebærer blant annet å kunne uttrykke, begrunne og argumentere for standpunkt, og formidle og dele kunnskap skriftlig.. Evne til å vurdere og å gjennomarbeide egne tekster er også en del av ferdighetene.  Utvikling av skriveferdighetene i samfunnsfag innebærer gradvis oppøving, fra å formulere enkle faktasetninger… til å kunne formulere problemstillinger og strukturere drøftende tekst med bruk av kildehenvisninger..» (udir.no/SAF1-03). Dette bør jo prøves ut gjennom blogging!

Klar-ferdig-blogg!    

Klokken er 10:00 og i undervisningsrom D333 sitter altså tredve sekstenåringer med hver sin bærebare pc. Ukeplan og halvårsplan ligger tilgjengelig på It’s learning. Det er likevel ganske vanlig at en eller annen spør – ka ska vi gjør i dag idet jeg kommer inn i rommet. – Du har vel sett ukeplanen?, svarer jeg. Tema for denne uken er arbeid og næringsliv, men akkurat denne timen skal vi faktisk opprette en blogg… . Hæ? Får jeg tilbake.  Koffor d?  – Fordi det er gøy (og faktisk en del av læreplanen), svarer jeg. 

Det skal nevnes at jeg har brukt blogging i undervisning flere ganger tidligere, da gjerne i mediefag, med varierende hell.  Det er altså første gang jeg prøver blogging i samfunnsfag. Vi har kun 45 min. til rådighet denne timen. Så den primære oppgaven består i å opprette en egen fagblogg, finne en passende tittel og jobbe litt med design/layout. Alle skal skrive noen få ord om seg selv.  De som allerede har en blogg kan bruke denne, men må da legge til en kategori eller meny hvor de kan legge ut faglig relevante innlegg. Jeg anbefaler likevel at de oppretter en egen skolefaglig blogg hvor de kan legge til kategorier for de ulike fagene sine. På den måten kan bloggen være et gjennomgående sted for læring i flere fag, samt at flere lærere kan bruke den til oppgaver og vurdering. Jeg anbefaler elevene å bruke wordpress.org til å opprette bloggen, men andre sider er også lov.

Jeg minner elevene om at  hensikten er å «drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsforum og vurdere egne oppfatninger i lys av andres innlegg». Dette kan de gjøre så mye eller lite som de selv vil på fritiden, men jeg kommer til å gi de spesifikke oppgaver eller tema som de skal blogge om i tiden fremover, i tillegg til at de skal lese hverandres blogger. Et greit mål kan være å oppdatere bloggen en gang pr. uke. Så får vi se hvordan dette utvikler seg. Klar-ferdig-blogg!

Om ikke så lenge skal jeg komme tilbake med en oppdatering, og jeg vil se nærmere på hvordan blogg kan brukes som vurdering.

Kahoot, Quizlet og TodaysMeet – Rapport fra en samfunnsfagtime

For et par uker siden hadde jeg en samfunnsfagtime på Vg1. Full av pågangsmot og nye idéer fra kurs i digital kompetanse var det mange ressurser jeg gjerne ville prøve ut, blant annet Kahoot og TodaysMeet.  Jeg hadde 45 min. til rådighet og planen var å kjøre en quiz i Kahoot som oppsummerer mye av det vi har holdt på med siden høstferien. Deretter skulle elevene få lese om velferdsstaten på NDLA. TodaysMeet kunne vi ta neste dag.

Hva skjedde? Vel, timen startet med en quiz jeg hadde laget i Kahoot. Jeg skrudde opp «stemningsmusikken» (i Kahoot) på fullt og satte i gang. Quizen ble en kjempesuksess! Alle 27 som var tilstede ble skikkelig konkurranseinnstilte og gjennomførte med stil.

Etter quizen var det vanskelig å lande igjen. Dermed utsatte jeg velferdsstaten (lå uansett litt foran planen) til neste time til fordel for at elevene fikk lage quiz selv i programmet Quizlet. Spontane meg opprettet  straks et rom i TodaysMeet for klassen, og viste hvordan de kunne legge lenker til quizene sine der. Kriteriene var at de skulle gå sammen i par for å lage en fagquiz som de kan bruke i hvilket som helst av de fagene de har (bl.a. matte, geografi, engelsk, språk, samfunnsfag) og legge ut lenken på TodaysMeet.

Slik gikk 16 åringenes første møte med TodaysMeet:

Bilde 1 todaysmeet bilde 2 todaysmeet

Det ble da noen quizer etter hvert 🙂  De laget seriøse fagquizer innen både samf, matte og språk.

bilde 3 todaysmeet

I tillegg tipset jeg elevene om Quora og fortalte hvordan dette fungerer, men på 45 min. så var det mer enn nok med Quizlet og TodaysMeet.

Jeg har gitt beskjed til de andre lærerne som har klassen om at de gjerne må la elevene få noen minutter til å prøve ut fagquizene sine i løpet av ukene som kommer. Så får vi se hvordan det går.
Altså på 45 minutter fikk elevene en repetisjonsquiz fra meg i Kahoot, de fikk bruke digitale ressurser til å lage egne quizer (Quizlet) og de kommuniserte og delte via TodaysMeet. Sistnevnte må nok læreren styre litt slik at elevene forstår at de skal bruke tiden fornuftig. Likevel ser jeg at dette kan være en utfordring for enkelte av elevene. Det som i verste fall kan skje er at elevene selv oppretter skjulte rom i TodaysMeet, hvor de bare tuller med hverandre i timene og utenfor skolen. Kanskje er de ikke moden for dette ennå? Hva tror dere?

(Ps!Jeg skal prøve det ut i samme gruppe ved en senere anledning for å se om det oppleves annerledes.)