Nyheter og journalistikk – et digitalt undervisningsopplegg

Dette er et undervisningsopplegg jeg gjennomførte som vikar i medie- og informasjonskunnskap 1. Jeg tror det kan brukes i flere fag, som for eksempel i norskfaget. Forutsetningene er at du har en dobbeltime (90 min) til rådighet og at både du og elevene har pc (eller tilsv.)

Elevene må få en introduksjon, slik at de har kunnskaper om nyheter, nyhetskriterer og litt innblikk i journalistiske sjangere. Det viktigste er at de kan typiske trekk ved nyhetsartikkelen, både når det gjelder form og innhold. De kan jobbe 2-3 elever sammen og opprette et samskrivingsdokument i f.eks. Google Docs. Deretter kan gruppene gjerne spre seg til andre rom, slik at de ikke sitter så tett. Det kommer selvsagt an på hvor mange de er, men i mitt tilfelle var de 31 elever totalt. Før de eventuelt forlater klasserommet så må tid og «spilleregler» presiseres.

Oppdraget de fikk var følgende: Lag en enkel nyhetsartikkel ut i fra de opplysningene dere får via pressemeldingen jeg sender ut på Todaysmeet.com. Dere vil få nye ledetråder underveis, slik at dere er forberedt på at saken må oppdateres. Gruppen (2-3) skal samskrive teksten, men tenk også litt på layout. Spesielt tittel, ingress og byline. Det er lov  å «låne» bilder til denne saken, men det er ikke noe krav til at bilder skal være med. Dere skriver for en nettavis, tenk derfor på at formatet egner seg for det.

Jeg opprettet et midlertidig rom på todaysmeet.com hvor jeg sendte ut informasjon. Elevene måtte selv finne ut hvilke opplysninger de skulle prioritere, hva som var vesentlig eller ikke, og hvordan de ville vinkle saken.

Ledetråder fra meg til elevene..

Noen av ledetrådene fra meg til elevene..

Oppdraget trenger ikke vare lenger enn 30-45 minutter. Jeg lot de få ca 35 minutter før de måtte samles i klasserommet. Så fikk de anledning til å vise fram tekstene sine til resten av klassen, og kommentere valg av overskrift, ingress, hvordan de har tenkt og hvilke prioriteringer de har gjort. Det ble mange gode og kreative løsninger, noen litt mer tabloide enn andre. Jeg har ikke spurt om tillatelse til å låne noe jeg kan vise fram her, men muligens senere.

Har du en dobbeltime til rådighet og skal undervise i nyheter og journalistikk, så anbefaler jeg å prøve ut dette opplegget. Da får elevene en introduksjon, en produksjonsdel og en oppsummering/ evaluering til slutt. I tillegg får de kjenne på det å ha tidspress og en slags kontinuerlig deadline, med å være først ut med det siste av nyheter, og samtidig prioritere og  sile informasjon. Ære være vår tids moderne journalister for den jobben de gjør. I tillegg skal de jo skrive godt og uten skrivefeil, og foreta kvalitetsikring av kilder og kildekritikk. Det får  bli steg 2 i et slikt undervisningsopplegg..

Samskriving i Google Docs

                         

Nylig gjennomførte jeg et undervisningsopplegg basert på samskriving i faget politikk- og menneskerettigheter på vg3. Alt i alt synes jeg at det fungerte veldig bra, tatt i betraktning at de hadde 60 minutter til rådighet. Her kan du lese oppgaven de fikk (pdf)

Noen ganger ved en slik form for gruppearbeid, hvor flere skal jobbe med samme tema, blir det til at en eller få i gruppen skriver og resten sitter og ser på, eller at flere skriver hver sin del for til slutt å sende det over til en som limer sammen dokumentet. Ved samskriving kan de også fordele ansvar og undertema, men det er ikke til å unngå at man faktisk er involvert i samme dokument. På den måten tror jeg flere deltar både med hensyn til innhold og layout/utforming og derfor føler mer eierskap til det dokumentet de leverer i fra seg som gruppe. Forutsetningen er at gruppen ikke er for stor.. På kurset i digital kompetanse for lærere forsøkte vi samskriving av referat med 10-12 pr gruppe. Der så det ut til at flere bidro til å begynne med, men så dabbet det av slik at det var bare 1-2 som til slutt satt igjen med jobben. Resten fikk jo referatet likevel… Hadde vi vært 2-3 sammen ville nok flere føle ansvar. Dette er overførbart til klasserommet.

Min konklusjon er:

Som ved alle former for gruppearbeid som kan graden av deltakelse innad i gruppa variere. Det kan være at noen tar styringen, skriver raskere, har sterkere meninger og gjennomslagskraft, mens andre lener seg tilbake for å overlate styringen til andre. Derfor tror jeg samskriving er best egnet til par eller mindre grupper (3 elever). Da blir det lett synlig om man ikke deltar i skrivingen.

Prøv det ut i ditt fag eller på din arbeidsplass, og legg gjerne igjen en kommentar!