La elevene lage egne spørreundersøkelser

surveymonkey-logo

 

Jeg vil dele noen tips til hvordan elevene kan jobbe med statistikk.

Å kunne regne er en av de grunnleggende ferdighetene i skolen. Det innebærer blant annet å kunne forstå tabeller, grafer og ulike skjema som presenterer statistikk og resultater av undersøkelser og forskning. I språkfag og samfunnsfaglige emner er det både  nyttig og viktig å kunne tolke slike framstillinger. Presentasjon av tall og gjennomføring av meningsmålinger kan til tider være  forenklet og spissformulert i mediene. Elevene må opparbeide seg en kritisk evne i forhold til nettopp dette.

I medie- og informasjonskunnskap på vg2 skal elevene blant annet «vurdere bruk og misbruk av statistikk.» Fellesfaget samfunnsfag på vgs har et mål som sier at elevene skal «bruke samenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling.» Det finnes nok flere fag som har lignende mål. I tillegg skal elevene bruke både digitale verktøy og skape egne produkter av ulike slag. Jeg har derfor kjørt noen undervisningopplegg hvor elevene skal både planlegge, produsere, gjennomføre, analysere og vurdere spørreundersøkelser. Her er en kort redegjørelse for et undervisningopplegg i media på vg2:

Ukens oppdrag: Lag en spørreundersøkelse om mediebruk/medievaner.

Mål: Vurdere konsekvenser av mediebruk. Vurdere bruk og misbruk av statistikk.

Tips: Hva vil dere undersøke? Hvem skal dere spørre? Hvorfor? Hvordan skal dere utforme undersøkelsen? Hvilke variabler og verdier er hensiktsmessig?

Lag minst 10 spørsmål + et irrelevant tilleggsspørsmål. Bruk Surveymonkey.com til å lage undersøkelsen. Send/spre lenken via sosiale medier eller annet.

Begrunn hvordan/hvorfor dere deler den slik dere gjør.

Presentasjon og analyse av funn skjer på torsdag.

I forbindelse med oppgaven fikk elevene en gjennomgang av utforming og hva de bør tenke over i forhold til variabler og verdier. De fleste kom raskt i gang, og mestret Surveymonkey uten utfordringer. Det lar seg fint gjøre å bruke andre programmer også. Det er til og med mulig å lage undersøkelser i It’s learning, og sende denne til andre via mail eller sosiale medier. Hverken Surveymonkey eller It’s learning krever pålogging for mottakerne, og undersøkelsene kan besvares helt anonymt av de man sender lenken til.

Resultatene av opplegget i mediegruppa ble bra, men likevel ikke helt slik vi hadde tenkt. Elevene lærte seg  å gjennomføre undersøkelser, og ble bevisst på utfordringer ved spørsmålsformuleringer og svaralternativer. Resultatene ble presentert og vist frem grafisk for klassen. Dessverre er det begrensede muligheter for å krysse flere variabler opp mot hverandre i gratisversjonen i Surveymonkey. Dette medførte også at analysene ikke ble så kreative som vi hadde planlagt. (mottar gjerne tips til annen gratis programvare der det lar seg gjøre). «Tullespørsmålet» ga derfor ikke mening. Jeg hadde nemlig bedt elevene ha med ett spørsmål til slutt som ikke hadde noe med mediepåvirkning å gjøre. Flere valgte for eksempel matretter. Slik kunne vi prøve på å finne en korrelasjon mellom de som spiser grønne epler og bruker Twitter…:-) Bare for å illustrere det litt useriøse aspektet ved statistikk og undersøkelser. Vi måtte selvsagt kjøpe en «pro versjon» for å få tilgang til en slik kryssing, ellers var alternativet å gå over hver enkelt innsendte besvarelse.  Elevene spredte undersøkelsene sine via mail og sosiale medier. De fikk fra 5 til over 700 svar.